Tag Archives: Gà Liên Minh và Gà Tiên Yên

Gà Liên Minh và Gà Tiên Yên đang được sự quan tâm của hội chăn nuôi

Tham khảo về hai giống Gà Liên Minh và Gà Tiên Yên đang được sự quan tâm của hội chăn nuôi Gà Liên Minh chính là 1 giống hùng kê đại chiến nội địa của Việt Nam, đây là giống chiến kê quý hãn hữu của người dân thôn đoàn kết , thị trấn Trân Châu, quận đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. đá gà liên kết cũng được coi là cống phẩm khác

Read More

chơi đá gà