Tag Archives: Xám Miketyson

Xám Miketyson – Kiệu Daklak mang đến những trận đấu khá hay ho

Điểm lại các trận đấu khá hay ho của các danh kê Xám Miketyson – Kiệu Daklak mang đến hứng thú cho sư kê ngày hôm qua gà Daklak – Gia Lai gặp nhau, lúc đầu gọi bao 1xxx, dẫu thế sau thời điểm gặp nhau thì nhất thống quan điểm Bao 8xx. Daklak hơn một lượng, thua tí vai, chấp GL 6p mỏ. mình gọi

Read More

Close [X]
dagacuasat