Tag Archives: Tuyển chọn gà đá

Tuyển chọn gà đá và lai tạo là hai yếu tố quan trọng cần chú ý nhất

Tuyển chọn gà đá và lai tạo là hai yếu tố quan trọng cần chú ý nhất, đó là hai yếu tố khởi đầu nếu muốn có các chiến kê có nguồn gốc thật tốt, thì đây là hai vấn đề cần quan tâm và đặt lên hàng đầu, chúng được xem là có liên

Read More

Tìm hiểu quý kê và những đặc điểm để nhận dạng chính xác

Tìm hiểu quý kê và những đặc điểm để nhận dạng chính xác , đó là những điểm cơ bản mà trên thể trạng gà đang sở hữu , nhờ vào đó các sư kê kinh nghiệm đã từng chơi nhiều thể loại gà đã trắc lọc lại, quy ra và nhận diện đâu là

Read More