Tag Archives: Nguồn gốc gà tre

Nguồn gốc gà tre và những nghiên cứu về lịch sử xuất hiện của chúng

Nguồn gốc gà tre và những nghiên cứu về lịch sử xuất hiện của chúng, chính xác là gà tre được xuất phát từ tiếng gọi bắt nguồn từ tiếng khmer là mon-che, chúng đúng nghĩa  là một giống gà bản địa, về địa hình và vị trí phân bố từ xưa đã có rất nhiều ở các

Read More