Tag Archives: Mơ cựa nhể

Ô đại sói vs Mơ cựa nhể hai chiến kê đất bắc tại đấu trường đỉnh cao

Tìm hiểu thông tin về danh kê Ô đại sói vs Mơ cựa nhể hai chiến kê đất bắc tại đấu trường đỉnh cao Huyền thoại Ô Đại Soái , Hà Tây quê lụa. – Thời kỳ tranh tài năm 2015-2017 (đã chết)+ Thành tích sơ bộ: 9 vàng một hòa + Chủ kê: sau cuối là chú quận tóc dài, chú B híp

Read More

Close [X]
dagacuasat