Tag Archives: Mắt chiến kê sát thủ

Mắt chiến kê sát thủ được nhận dạng qua các đặc điểm gì?

Cách xem mắt gà chọi hay cũng là một trong những bí quyết để các sư kê chọn được gà tốt. Đôi mắt luôn tỏ rõ được khí chất và tuấn kiệt bên trong của mỗi con gà chiến. Vì vậy cách xem mắt gà đá sẽ dựa trên hình dáng mắt, màu mắt…Nhưng mỗi màu mắt, kiểu dáng mắt

Read More

Close [X]
dagacuasat