Tag Archives: Gà chọi Saipan

Gà chọi Saipan và những tìm hiểu có liên quan đến giống gà này

Cùng nghiên cứu tìm hiểu giống gà rừng Saipan (hay gọi tiếng anh là Saipan Jungle Fowl), nó chính là một giống gà được biết có xuất xứ từ Hoa Kỳ, nghiên cứu sâu về giống gà này thì nó có nguồn gốc từ xa xưa ở vùng Đông Nam Á, được nuôi và phát triển bởi người Austronesia. Sau một thời gian,

Read More