Tag Archives: gà chọi hay

Tìm gà đá hay qua những kinh nghiệm học hỏi từ các cao nhân

Tìm gà đá hay qua những kinh nghiệm học hỏi từ các cao nhân , học từ những người có thâm niên lâu trong nghề, những người đã trải qua nhiều trận đá gà, đã chọn ra được nhiều gà và sở hữu nhiều gà tài, những người sư kê lâu năm ấy đã chia

Read More

Tìm hiểu quý kê và những đặc điểm để nhận dạng chính xác

Tìm hiểu quý kê và những đặc điểm để nhận dạng chính xác , đó là những điểm cơ bản mà trên thể trạng gà đang sở hữu , nhờ vào đó các sư kê kinh nghiệm đã từng chơi nhiều thể loại gà đã trắc lọc lại, quy ra và nhận diện đâu là

Read More