Tag Archives: da ga thomo 999

Thân hình gà đá sở hữu nói lên đặc tính riêng của từng chiến kê

Thân hình gà đá sở hữu nói lên đặc tính riêng của từng chiến kê, đó là những chi tiết mà từng con gà đá có trên cơ thể, chúng như sự thể hiện tính tình lẫn sự hay dở của một con gà, chi tiết ở thân hình như đùi, cánh, đui, cán gà

Read More