Tag Archives: chiến kê tơ đạt 6 tháng

Nuôi chiến kê giai đoạn đặc biệt từ lúc 6 tháng tuổi theo cách hiệu quả

Lúc chiến kê tơ đạt 6 tháng tuổi bắt đầu tập gáy. riêng lẻ chiếm hữu 1 số con sớm trưởng thành nên 4-5 tháng tuổi đã tập gáy rồi, việc gáy sớm hay muộn không ảnh hưởng tới trạng chơi đá gà đá sau này ( có các con gáy sớm khi trọng lượng chưa đạt 2kg nhưng khi trưởng thành khô lông vẫn đạt nhì,8-2,9kg) Lúc này chơi đá gà tơ sở hữu hiện tượng phân bầy , chúng ta nên tách riêng

Read More