Tag Archives: Các thế đá gà hay

Các thế đá gà hay cùng những cách khắc chế theo kinh nghiệm

Các thế đá gà hay cùng những cách khắc chế theo kinh nghiệm của các sư kê, sẽ được trình bày trong bài viết lần này, choidaga.com mong các bạn sư kê tham khảo và góp ý kiến để cùng nhau phát triển nhé. Thế gà trụ Bao gồm các thế đá sau: Trụ dựng Trụ xoay(như hùng

Read More