Author Archives: admin

Những kinh nghiệm nuôi gà đông tảo của hộ chăn nuôi chia sẻ

Những kinh nghiệm nuôi gà đông tảo được một hộ dân chăn nuôi khá thành công chia sẻ, ông đã đạt nhiều hiệu quả trong việc nuôi giống gà này, bây giờ ông sẽ tiết lộ một số bí quyết, cũng như kinh nghiệm mà ông từng áp dụng, từng gặp phải trong lúc nuôi.

Read More