Daily Archives: December 6, 2018

Đá gà ăn tiền và cách nuôi gà đá con lúc còn nhỏ một cách cực hay

Đá gà ăn tiền  và cách chăm sóc gà đá lúc còn nhỏ, bằng những kinh nghiệm thực tiễn khá hay. Chỉ chọn các hùng kê đại chiến con mạnh mẽ , độ đồng đều cao, bức xúc mau lẹ , không bị dị tật, mỏ và chân vững chắc , màng da chân bóng, và một số công tác chọn gà chọi con Đá gà ăn tiền và những cách

Read More