Daily Archives: August 20, 2018

Các dạng mồng gà đá và những đặc điểm cần lưu ý của từng loại mồng

Mồng là phần giết thịt nằm trên đỉnh đầu gà , mồng gà chọi trống béo hơn mồng hùng kê đại chiến mái. Hiệp hội Gia cầm Mỹ (APA) công nhận hàng hoạt kiểu mồng bao gồm mồng vua (buttercup), mồng trích (cushion), mồng dâu (pea), mồng trà (rose), mồng lá (single), mồng đậu (strawberry), mồng chạc (V-shaped) và mồng óc (walnut). Cùng choidaga.com tìm hiểu các

Read More