Daily Archives: June 6, 2018

Nuôi gà Bình Định thu nhập cao ngất ngưỡng cần tham khảo và học hỏi

Cụ thể là một số người dân tại xã Thanh Lương, đã thực hiện mô hình nuôi gà Bình Định, đã cho thấy thu nhập ổn định, cao hơn các giống gà khác nhiều, vì vậy tiếng lành đồn xa được nhiều người muốn tham khảo về mô hình, lẫn cách nuôi giống gà này. Trong

Read More